Suomalaisen yhteiskunnan vitsauksia ovat tänä päivänä työttömyys, yksinäisyys ja syrjäytyminen. Lähimmäispalvelun järjestäminen vaatii nyt tekoja seurakunnissa. Emme voi jatkaa elämää kirkollisessa kuplassamme.

Nämä kuvitteelliset, kuitenkin todellisiin tarinoihin perustuvat, elämän kertomukset kuvaavat sitä inhimillistä hätää, joka kolkuttelee seurakuntien ja...

Lue lisää

Kesä on valon ja myös juhlien aikaa. Jokaisessa ortodoksisessa seurakunnassa ainakin yhden pyhäkön temppelijuhla vietetään kesäajalla. Myös luostarien keskeiset juhlat osuvat kesälle; Lintulassa Pyhän Kolminaisuuden juhla ja Valamossa sekä pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin että Herran kirkastumisen juhlapäivä. Runsas kesäisten temppelijuhlien perinne juontuu ajalta, jolloin tšašounissa ei...

Lue lisää

Kristillisen taiteen vastaanottamisessa todentuu elvyttävästi, uudistavasti ja muuttavasti vaikuttavaa. Suuri tai kirkastava taide
yleensäkin johdattaa kokijansa itseyden lähteille.

Olemme Jumalan Kristuksessa todellistunut kuva. Olemme osallisia myös luovasti toimivassa Hengessä, pyhyyden kaltaisuudessa.
Katsoessamme ikonia rukoilemme. Lähestymme Jumalaa, joka luodessaan ...

Lue lisää

Ortodoksinen näkemys maailmasta ja ihmisestä on holistinen. Emme jaa asioita osiin, emmekä laske niitä yhteen, kuten länsimainen rationalisti haluaa tehdä.

Ortodoksinen maailma eroaa läntisestä: me koemme, emme mittaa, laske emmekä jaottele jumalaammekaan. Siksi ortodoksinen kulttuuri on kokonaisuus, jossa ei jaeta valtaa luterilaiseen tapaan kahteen regiimiin: uskontoon ja maalliseen....

Lue lisää

Hengellisen kevään, suuren paaston valmistusviikkojen ja paastonajan päättävä Vapahtajamme ylösnousemusjuhla on lähellä. Se on pitkän, liturgisesti poikkeuksellisen ja voimaa antavan aikajakson kukka ja hedelmä. Nyt meidän jokaisen on paikallaan miettiä, kuinka paasto tänä vuonna onnistui. Mitä tavoitteita alussa asetimme itsellemme ja mitä paastotaipaleen tuloksena saavutimme? Jos paasto ei...

Lue lisää

Sivut