Blogi

Jos jokin joutaa museoon, se on todennäköisesti erittäin arvokasta

Museossa tehtävämme on varmistaa, että juuri tärkeimmät ja merkityksellisimmät ilmiöt, asiat ja esineet kulttuuriperinnöstämme säilyvät tuleville sukupolville.
24.09.2021 - 16:23
Katariina Husso
Katariina Husso

Ehkä olet kuullutkin arkikielessä ilmaisun, että jokin joutavanpäiväinen tai käytöstä poistettu asia joutaa museoon. Ikään kuin museo olisi kaiken tarpeettoman varasto, jopa kaatopaikka. Asia on kuitenkin täysin päinvastainen: museossa tehtävämme on varmistaa, että juuri tärkeimmät ja merkityksellisimmät ilmiöt, asiat ja esineet kulttuuriperinnöstämme säilyvät tuleville sukupolville.

Ammatillisesti hoidetun museon kokoelmatyötä ohjaa kokoelmapolitiikka. Se määrittelee museon kokoelmatehtävän ja sen hoitamiseen liittyvät linjaukset, perustelut ja prosessit. RIISAn kokoelmien kartuttamisen painopisteet ovat Suomen ortodoksisen kirkon aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamisessa.

Kokoelmien ainutlaatuisuus perustuu kokoelmahistoriaan ja aineiston monimuotoisuuteen. Jumalanpalvelusesineistön, ikonien ja kirkkotekstiilien ohella kokoelmiin kuuluvat myös mittavat arkisto- ja kuvakokoelmat.

Kirkkomuseon kokoelmatehtävä ei rajoitu museon seinien sisäpuolelle. Ortodoksista kulttuuriperintöä on ympäri Suomenmaata kirkoissa, rukoushuoneissa ja luostareissa. Tavoitteemme on tämän arvokkaan kulttuuriperinnön säilyminen. Kun se on turvattu, esineen omistajuus tai sijainti on toissijainen asia. Kokoelmien ainutlaatuisuus perustuu kokoelmahistoriaan ja aineiston monimuotoisuuteen. Jumalanpalvelusesineistön, ikonien ja kirkkotekstiilien ohella kokoelmiin kuuluvat myös mittavat arkisto- ja kuvakokoelmat.

Kokoelmien ainutlaatuisuus perustuu kokoelmahistoriaan ja aineiston monimuotoisuuteen. Jumalanpalvelusesineistön, ikonien ja kirkkotekstiilien ohella kokoelmiin kuuluvat myös mittavat arkisto- ja kuvakokoelmat.

Museologian professori Janne Vilkuna on verrannut museoammattilaista soutajaan, jonka katse on mennessä ja toiminta nykyisyydessä, mutta määränpää selän takana tuntemattomassa tulevaisuudessa. Mielikuva soutajasta kuvaa hyvin, miten museossa teemme työtä tulevaa varten, mutta menneisyyteen katsoen.

Kokoelmien ylläpito, kartuttaminen ja säilyttäminen tuleville sukupolville kertoo ennen muuta oman menneisyytemme, uskontomme ja kulttuuriperintömme arvostuksesta. Ja arvostus puolestaan perustuu ymmärrykselle siitä, että ellemme tunne omaa historiaamme, emme tiedä keitä me olemme.

Mitä sinä säästäisit tulevaisuuteen kertomaan ajastamme ja elämästämme ortodokseina?

Katariina Husso
Katariina Husso

Olen taidehistorioitsija, filosofian tohtori ja työskentelen unelma-ammatissani intendenttinä Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa RIISAssa. Blogissani pohdin kirkon elämänmenoa museoammatillisesta näkökulmasta, tosin välillä saatan lipsua myös seurakuntalaisen, kirkkokuorolaisen tai ikonimaalarin rooliin. Tykkään tuulettaa ajatuksia – ja tarvittaessa antaa niille kyytiäkin.