Ikoni ja järvi patriarkka Bartolomeoksen vierailulla Nuuksiossa 2023
Minisaarna

Minisaarnat: Heinäkuun ensimmäinen viikko 2024

Minisaarnat ajalle 1.–7.7.2024.
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Jyri Pitkänen
Ikoni ja järvi patriarkka Bartolomeoksen vierailulla Nuuksiossa 2023

Maanantai 1.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon maanantai

(Matt. 13:54–58)

Evankeliumissa Jeesus menee kotikaupunkiinsa ja opettaa synagogassa. Ihmiset ihmettelevät, mistä hänen viisautensa on peräisin, ja mistä voima tehdä ihmeitä: Jeesushan oli rakennusmiehen poika ja hänen äitinsä oli Maria, hänen veljensä tunnettiin nimeltä ja hänen sisarensa asuivat samassa kaupungissa. Tästä syystä he torjuivat Jeesuksen.

Jeesus sanoo heille, ettei profeetta ole missään niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan. Heidän epäuskonsa takia hän ei voinut tehdä siellä kovin montaa voimatekoa.

***

Ihmiset Jeesuksen kotikaupungissa torjuivat Herran, koska hän oli liian tuttu. Jeesuksen voimateot eivät voineet tulla julki heidän epäuskonsa vuoksi.

Vain hieman pintaa raapaisemalla he olisivat voineet löytää Jumalan aarteiden ehtymättömän varaston.

Asioiden ja ihmisten tuttuus kirkossa voi saada myös meidät välinpitämättöminä hylkäämään ne lahjat, jotka Jumalan rakkaudessaan on meille antanut.

Tiistai 2.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon tiistai

(Matt. 14:1–13)

Evankeliumissa neljännesruhtinas Herodes epäilee Jeesuksen olevan kuolleista herännyt Johannes Kastaja, jonka vuoksi hänessä vaikuttivat ”nuo voimat”. Herodes oli pannut Johanneksen vankilaan, kun tämä oli nuhdellut häntä suhteesta veljensä Filippoksen vaimoon.

Herodes ei kuitenkaan uskaltanut surmauttaa Johannesta, koska hän pelkäsi kansaa. Syntymäpäiväjuhlassaan Herodes mieltyy Herodiaan tyttären tanssiin ja lupaa tälle palkkiosi mitä tämä ikinä haluaa. Herodias yllyttää tytärtään pyytämään lautasella Johanneksen päätä. Toive toteutetaan, ja tytär ojentaa pään vadilla äidilleen.

Johanneksen opetuslapset hautaavat ruumiin ja kertovat Jeesukselle, mitä oli tapahtunut. Tästä kuultuaan Jeesus menee autiolle seudulle yksinäisyyteen. Väkeä alkaa kokoontua hänen luokseen.

***

Johanneksen tehtävä oli täytetty. Tästä eteenpäin evankeliumin sanoma keskittyy Jeesukseen. Johannes Kastaja ja kirkon pyhät marttyyrit ovat täyttäneet suuren tehtävänsä. Kutsumustaan täyttäessään he johdattivat ihmisiä Jeesuksen luo.

Jokaisella kristityllä on oma kutsumuksensa. Myös arkinen elämä Vapahtajaa palvellen on arvokasta ja rohkaisuksi toisille kohti Jumalan valtakuntaa, kun sydän on kohdallaan.

(Jumalansynnyttäjän viitan asettamiseen pyhäinjäännökseksi Blahernan kirkkoon vuonna 458. Tänään luetaan myös Luuk. 10:38–42, 11:27–28. Tätä tekstiä luetaan muutamissa Jumalanäidin juhlissa.)

Keskiviikko 3.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon keskiviikko

(Matt. 14:35–15:11)

Evankeliumissa Genesaretin seudun ihmiset alkavat tuoda sairaita Jeesuksen luo. He pyytävät, että saisivat koskettaa edes Jeesuksen viitan tupsua. Ne, jotka koskevat, parantuvat.

Oppineet alkavat kysellä, miksi Jeesuksen opetuslapset rikkovat isien perinnäissääntöjä ja syövät pesemättömin käsin. Jeesus toteaa oppineiden rikkovan Jumalan käskyjä, sillä he tekivät ne tyhjiksi perinnäissäännöillään. Tämä johtui siitä, että he muuttavat niiden avulla lain käskyjen alkuperäisen merkityksen.

Jeesus kutsuu heitä tekopyhiksi. Juuri heistä profeetta Jesaja ennusti sanoen, että tämä kansa kunnioittaa Jumalaa huulillaan, mutta sydän on hänestä kaukana. Jesajan mukaan he opettavat ihmisten tekemiä käskyjä.

Väkijoukolle Jeesus sanoo, ettei ihmistä saastuta se, mikä mene suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos.

***

Oppineet eksyivät unohtaessaan perinnäissääntöjensä vuoksi Jumalan tahdon seuraamisen.

Myös kirkolla on paljon kallista ja arvokasta perintöä koko historiansa ajalta. Sen oikea vaaliminen edellyttää arvostelukykyä, ettemme lankea tekopyhyyteen ja luo omia käskyjämme Jumalan tahdon tilalle.

Kenelläkään ei ole hallussaan kaikkea ymmärrystä. Siksi kirkko kokoontuu piispojensa ympärille etsimään yhteistä tietä. Kun sydämet löytävät polun Herran luo, Jumalaa ei kunnioiteta enää vain huulten sanoilla.

Torstai 4.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon torstai

(Matt. 15:12–21)

Evankeliumissa opetuslapset kertovat Jeesukselle, että oppineet suuttuivat häneen hänen puheidensa vuoksi. Jeesus sanoo, että jokainen istutus, joka ei ole hänen taivaallisen Isänsä istuttama, revitään juurineen pois. He ovat sokeita sokeiden taluttajia, jotka saavat molemmat putoamaan kuoppaan.

Jeesus selittää oppilailleen, miten se, mikä mene suusta sisään, ulostetaan. Mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sydämestä lähtevät kaikki pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Ne saastuttavat ihmisen, ei pesemättömin käsin syöminen.

***

Oppineiden opetus oli etääntynyt taivaallisen Isän tahdosta, sillä he kiinnittivät huomionsa pelkästään ulkoisiin seikkoihin.

Sisimpämme on muututtava, sillä jos rakastumme pelkkiin ulkoisiin muotoihin, meistä voi tulla sokeita sokeiden taluttajia.

Perinteen ulkoinen noudattaminen muuta mitään, ellemme muutu sisältäpäin. Vasta muuttuessamme mieleltämme ja asenteiltamme ulkoiset seikat löytävät oikean tasapainoisen paikkansa, ja voivat rohkaista toisia kohti Jumalan valtakuntaa.

Perjantai 5.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon perjantai

(Matt. 15:29–31)

Evankeliumissa Jeesus nousee Galileanjärven rannasta ylös vuorelle ja istuu alas. Hänen luokseen tulee paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Hän parantaa heidät. Ihmiset hämmästelevät tätä ja ylistävät Israelin Jumalaa.

***

Evankeliumissa Jeesus paransi sairaat merkkinä tulevasta riemusta. Parantumisen lahja ei ole kaikille sama, sillä matkamme tässä maailmassa on kesken: paratiisin aika ole vielä koittanut täyteydessään.

Evankeliumin ilmoitus on yksikertainen ja valloittava.

Sillä missä on rikottuja ja sairaita, elämän kolhimia ja pettyneitä, toivonsa menettäneitä ja epätoivoisia, siellä on Vapahtaja. Jumalan rakkaus ei väisty yhdestäkään.

Lauantai 6.7.2024. Matteuksen seitsemännen viikon lauantai

(Matt. 10:37–11:1)

Evankeliumissa Jeesus sanoo, ettei se, joka rakastaa vanhempiaan tai lapsiaan enemmän kuin häntä, kelpaa hänelle. Se, joka varjelee elämäänsä kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä hänen tähtensä, löytää sen.

Se, joka ottaa vastaan heidät, ottaa vastaan hänet, ja hänet vastaanottaessaan hänen lähettäjänsä. Se, joka ottaa vastaan profeetan, saa profeetan palkan. Samoin se, joka ottaa vastaan vanhurskaan, saa tälle kuuluvan palkan. Joka antaa yhdellekin näistä vähäisimmästä maljallisen raikasta vettä opetuslapsen nimen tähden, se ei jää palkkaansa vaille.

Annettuaan nämä ohjeet kahdelletoista opetuslapselleen Jeesus lähtee seudun muihin kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan.

***

Jeesus varusti opetuslapsensa apostolin tehtävään. He joutuivat evankeliumin tähden hyljeksityiksi, suurin osa myös surmattiin Jeesuksen tähden.

Heidän kauttaan Jumalan valtakunta ilmestyi ihmisten keskellä ja syntyi kirkko, Kristuksen ruumis. Tästä syystä kirkko rakastaa pyhiä apostolejaan ja todistajiaan.

Jeesus kutsuu jokaista luopumaan jostakin, mikä sitoo, mutta myös palvelemaan ja elämään keskinäisessä yhteydessä. Oma paikka ja tehtävä voi tuntua kenties pieneltä, mutta onkin ikuisen elämän alku.

Sunnuntai 7.7.2024. Matteuksen seitsemäs sunnuntai

Liturgiassa

(Matt. 9:27–35)

Evankeliumissa Jeesus parantaa kaksi sokeaa, jotka anovat häneltä armahdusta. He parantuvat, koska uskovat Jeesuksen voivan auttaa. Parannetut kertovat tästä kaikkialla vastoin Jeesuksen kehotusta. Sitten Jeesus parantaa mykän, pahan hengen vaivaaman miehen.

Fariseukset väittävät Jeesuksen tekevän ihmeitä paholaisen voimalla. Jeesus sen sijaan opettaa ja julistaa ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja parantaa ihmisten taudit ja vaivat.

***

Jeesuksen julistus- ja parantamistyö oli merkki Jumalan lupausten täyttymisestä. Väärällä mielenlaadulla varustetut ihmiset jäivät vaille ilosanoman lohdutusta ja apua.

Evankeliumi ei lupaa parantumista kaikista vaivoista ja taudeista, vaikka kirkko todistaa uskosta Jumalan apuun.

Sairauden ja kuoleman valta on kuitenkin jo kukistunut Kristuksessa, mutta täydellinen vapaus koittaa Jumalan valtakunnassa. Joskus saamme tästä esimakua, kun anomme rukouksin ja sairaanvoitelun sakramentissa Jumalan apua sairastaville.