Sairaanvoitelun sakramentissa tarvittavat välineet
Minisaarna

Minisaarna: Kuuden ensimmäisen ekumeenisen synodin pyhien isien sunnuntai, 7. helluntain jälkeinen sunnuntai

Sunnuntaina 16.7.2023
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Vlada Wahlstén

Matt. 9:27–35

Evankeliumissa Jeesus parantaa kaksi sokeaa, jotka anovat häneltä armahdusta. He parantuvat, koska uskovat Jeesuksen voivan auttaa. Parannetut kertovat tästä kaikkialla vastoin Jeesuksen kehotusta. Sitten Jeesus parantaa mykän, pahan hengen vaivaaman miehen. Fariseukset väittävät Jeesuksen tekevän ihmeitä paholaisen voimalla. Jeesus sen sijaan opettaa ja julistaa ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja parantaa ihmisten taudit ja vaivat.

***

Kirkolliskokousten isien muisto muistuttaa siitä, miten kirkko on läpi vuosisatojen puolustanut evankeliumin opetusta ihmisten pelastuksesta.

Jeesuksen julistus- ja parantamistyö oli merkki Jumalan lupausten täyttymisestä. Väärällä mielenlaadulla varustetut ihmiset jäivät vaille ilosanoman lohdutusta ja apua.

Evankeliumi ei lupaa parantumista kaikista vaivoista ja taudeista, vaikka kirkko todistaa uskosta Jumalan apuun. Sairauden ja kuoleman valta on kuitenkin jo kukistunut Kristuksessa, mutta täydellinen vapaus koittaa Jumalan valtakunnassa. Joskus saamme siitä esimakua, kun anomme rukouksin ja sairaanvoitelun sakramentissa Jumalan apua sairastaville.

(Kuuden ensimmäisen ekumeenisen synodin pyhien isien sunnuntaina luetaan myös Matt. 5:14–19)