Minisaarna

Minisaarna: Ilosanoma on tarkoitettu jokaista ihmistä varten

Lauantai 24.2.2024. Suuren paaston toisen viikon lauantai.
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Sergei Dolgov/iStock
Tuohus palaa Jumalanäidin ikonin edessä

(Mark. 1:35‒44[45])

Evankeliumissa Jeesus rukoilee yksinäisyydessä. Opetuslapset ja muut kapernaumilaiset etsivät häntä, mutta Jeesus lähtee opetuslapsineen naapurikyliin, koska hänen on saarnattava myös niissä, koska sitä varten hän on tullut. Jeesus kiertää kaikkialla Galileassa, saarnaa synagogissa ja karkottaa pahoja henkiä. Hän parantaa apua pyytävän spitaalisen, mutta varoittaa, ettei tämä saa kertoa ihmeestä kenellekään. Hänen tulee ainoastaan näyttää itsensä papille ja uhrata Mooseksen lain mukainen uhri, todistukseksi heille. [Kun mies kertoo tapahtuneesta kaikille, Jeesus joutuu toimimaan syrjäseuduilta käsin. Ihmiset tulevat suurin joukoin hänen luokseen.]

***

Jeesuksen julistustyö alkaa Galileasta. Hän ei kuitenkaan rajoita toimintaansa pelkästään Kapernaumiin, sillä ilosanoma on tarkoitettu jokaista ihmistä varten.

Jeesus käskee parantamaansa miestä toimimaan maltillisesti ihmeen koettuaan, jotta voisi jatkaa toimintaansa häiriintymättä.

Kirkko on monien Jumalan ihmeiden yhteisö. Tästä todistavat lukuisat pyhät ihmiset. Kirkon elämän ja julistuksen keskipisteenä on kuitenkin Jeesus Kristus ja hänen ihmisrakkautensa jokaista ihmistä kohtaan. Hän on tullut meitä varten.

(Jaetta 45 mainita kirkossa luettavassa lukujaksossa.)