Herran ympärileikkaus maalaus Pieter van Lint
Minisaarna

Minisaarna: Herran ympärileikkaus, teofaniaa edeltävä sunnuntai

Isä Marko Mäkisen laatimissa minisaarnoissa on ensin kunkin sunnuntain evankeliumitekstin tiivistelmä. Sunnuntaina 1. tammikuuta 2023.
| Teksti: Marko Mäkinen | Kuva: Pieter van Lint: The Circumcision of Christ/Wikimedia Commons

Mark. 1:1–8

Evankeliumi kertoo profeetta Jesajan sanoin, miten pelastuksen ilmoitus tulee julki Johannes Kastajan julistustyön myötä. Johannes valmistaa Herralle tien. Hän julistaa parannuksen kastetta ja kastaa kaikki ne, jotka tunnustavat syntinsä. Johannes kilvoittelee askeettisesti ja ilmoittaa, miten hänen jälkeensä tulee paljon väkevämpi, jonka kenkien nauhojakaan hän ei ole arvollinen avaamaan. Luvattu Messias kastaa ihmiset Pyhällä Hengellä.

***

Jumala käyttää pelastuksemme toteuttamiseksi valitsemiaan ihmisiä, joista Johannes Kastaja, askeettisen kilvoittelijaelämän esikuva, on eräs.

Johannes julisti Jumalan valtakunnan läheisyyttä ja kutsui ihmisiä kääntymään pahoilta teiltään. Hänen kasteensa edelsi myöhemmin asetettua kristillistä kastetta. Johanneksella oli suuri tehtävä, mutta hänen julistustyönsä keskiössä oli nöyrästi Kristus, häntä paljon suurempi.

Kuten Johannes, myös kirkko valmistaa ihmisiä Pyhän Hengen lahjan vastaanottamiseen kasteessa ja mirhavoitelussa. Saamamme Hengen lahjat pääsevät oikeuksiinsa kirkon yhteydessä, kun alamme palvella toisia. Kirkolla ja kaikilla sen jäsenillä on tärkeä tehtävä, mutta kunnia kuuluu Jumalalle. Tämän ymmärtäessämme opimme palvelemaan Johanneksen tavoin, vilpittömästä ja nöyrästi.

 

(Vapahtajan ympärileikkauksen juhlaan liittyen tänä sunnuntaina luetaan myös Luuk. 2:20–21, 40–52)