Ajassa

Valamon luostarissa vihittiin munkki Antoni suureen skeemaan – viime kerrasta on jo vuosikymmeniä

Korkeasti pyhitetty Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni vihki munkki Antonin suureen skeemaan Suurena keskiviikkona 27. maaliskuuta. Nyt Valamon luostarissa veljestö kaikilla munkkeuden asteilla, niin kuuliaisuusveljinä, viitankantajamunkkeina kuin pienessä skeemassa munkkeina ja nyt myös suuressa skeemassa skeemamunkkina.
| Teksti: Tapio Tiimonen | Kuva: Antti Narmala
Skeemamunkki Antoni ja MP Arseni 27-3-2024 Valamon luostarissa

Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni vihki isä Antonin suureen skeemaan 27. maaliskuuta 2024. Tapaus on kirkossamme harvinaislaatuinen. Edellisen kerran munkki on vihitty Valamossa suureen skeemaan tiettävästi noin seitsemänkymmentä vuotta sitten. Nyt suoritettu vihkimys oli ensimmäinen suomenkielinen munkin suureen skeemaan vihkiminen. Lisäksi vihkimys oli ensimmäinen laatuaan Valamon nykyisessä pääkirkossa.

Suuri skeema on munkkeuden asteista viimeinen. Se on slaavilaisessa perinteessä, jota Valamon luostari noudattaa, varattu kilvoituselämässä pitkälle edenneille munkeille. Suureen skeemaan vihittyä munkkia kutsutaan skeemamunkiksi. Valamon luostarin nettisivuilla suurta skeemaa kuvataan näin:

”Slaavilaisessa perinteessä skeemamunkki on yleensä ikääntynyt ja hengellisesti pitkälle edennyt munkki, joka on vihitty omistautumaan ankaraan kilvoitukseen eli ns. suureen skeemaan. Skeemamunkki on vapautettu kaikista yhteisön velvollisuuksista, kuten yhteisistä jumalanpalveluksista, työnteosta ja ruokailuista ja hän saa laatia itselleen sopivan, yksin rukoukselle omistetun päiväohjelman. Skeemamunkin asuun kuuluu viitan päälle puettava hupullinen vaate, johon on kuvattu mm. Kristuksen kiduttamiseen käytetyt välineet sekä psalmien tekstejä.”

Suomessa suureen skeemaan vihityt luostarikilvoittelijat ovat harvassa. Lintulan luostarissa kilvoittelee skeemanunna Melania, jota Aamun Koitto haastatteli kesällä 2022.

On huomionarvoista, että kreikkalaisessa perinteessä suureen skeemaan vihitään usein huomattavasti lyhyemmän luostarikilvoituksen jälkeen ja nuorempina kuin slaavilaisessa perinteessä. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä pappismunkki Damaskinos Ksenofontoslainen on vihitty suureen skeemaan kreikkalaisen perinteen mukaisesti. Isä Damaskinos on kirjoittanut muun kirjallisen tuotantonsa ohella muun muassa blogitekstejä Aamun Koittoon.

Huomionarvoista on myös se, että isä Antonin siirryttyä suureen skeemaan kilvoittelee Valamossa veljestö kaikilla munkkeuden asteilla, niin kuuliaisuusveljinä, viitankantajamunkkeina kuin pienessä skeemassa munkkeina ja nyt suuressa skeemassa skeemamunkkina. Lisäksi veljestön määrä oli pitkään vakiintunut noin kymmenhenkiseksi, mutta viime vuosina luostarin veljestö on lukumäärällisesti liki kaksinkertaistunut, ja kiinnostus luostarielämää kohtaan lisääntynyt.

Kehityskulun tarkempi pohdinta jättää avoimeksi kysymyksen, onko ilmiössä nähtävissä luostarin uuden kukoistuskauden merkkejä.