Konstantinopoli_piispat_koolla
Maailmalta

Pyhä Synodi valitsi kaksi uutta metropoliittaa

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi teki kokouksessaan myös muita henkilövalintoja.
22.03.2021 - 13:32 | Teksti: Jelisei Heikkilä | Kuva: Nikos Magginas

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi valitsi kaksi uutta metropoliittaa kokouksessaan 17.-19.3.2021. Samalla tehtiin myös muita henkilövalintoja.

Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen johdolla kokoontunut Pyhä Synodi valitsi Bursan metropoliitaksi synodin pääsihteerin Joakim Billiksen ja Neljänkymmenen kirkon (kreik. Σαράντα Εκκλησιές, turk. Kırklareli) metropoliitaksi patriarkaatin suuren protosynkelloksen Andreaksen.

Terminä synkellos tarkoittaa kirjaimellisesti ”samassa keljassa asujaa”. 5. vuosisadalle tultaessa termin käyttö vakiintui viittaamaan Konstantinopolin patriarkan neuvonantajaan, ja 600-luvulta lähtien synkellokset asuivat pääsääntöisesti yhdessä patriarkan kanssa. Bysantin valtakunnan keisari nimitti heidät tehtäviinsä 10. vuosisadalle tultaessa ja he olivat myös senaatin jäseniä. Vaikka arvonimi oli tuolloin rajattu ainoastaan papeille ja diakoneille, historian aikana se on myönnetty satunnaisesti myös metropoliitoille.

Synkelloksen vastuualueiden erilaistuessa virkatehtävässä otettiin käyttöön protosynkelloksen titteli, jolla tarkoitetaan patriarkan läheisimmistä avustajista ensimmäistä (protos). Palaiologolais -suvun aikana (1259–1453) protosynkellosten epiteettiin lisättiin vielä ”suuri” (megas), vaikka tehtäväkuvassa ei tapahtunut muutosta.

Kokouksessa tehtiin myös muita henkilövalintoja.

Suureksi protosynkellokseksi valittiin ekumeenisen patriarkaatin suuri arkkidiakoni Theodoros Meirmaris; suureksi arkkidiakoniksi patriarkan henkilökohtaisen kanslian esimies, diakoni Paisios Kokkinas ja patriarkan henkilökohtaisen kanslian uudeksi esimieheksi suuri ekklesiarhi Aetios.

Ekklesiarhin viranhaltija on Äitikirkkomme historiassa ollut perinteisesti vastuussa liturgisista kirjoista, sakraaliesineistöstä, eukaristiassa käytetystä viinistä ja leivästä, sekä muusta esineistöstä, kuten kynttilöistä ja lampukoista. Luostareissa ekklesiarhin johtavaan virkaan nimitti luostarin igumeni.

Pyhän Synodin pääsihteerin virkaan valittiin varasihteerinä toiminut diakoni Gregorios Fraggakis ja varasihteeriksi synodin kirjurina toiminut diakoni Vosporios Magkafas. Synodin kirjuriksi valittiin toistaiseksi diakoni Ekumenios Amanatidis.

Pyhän Synodin jäseniä ajalla 01.03.2021–31.08.2021 ovat:

Kalkedonin metropoliitta Emmanuel
Metresin ja Athyran metropoliitta Demetrios
Karpathoksen ja Kasoksen metropoliitta Ambrosios
Militoksen metropoliitta Apostolos
Atlantan metropoliitta Aleksios
Prokonnisoksen metropoliitta Joosef
Philadelphian metropoliitta Meliton
Buenos Airesin metropoliitta Joosef
Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Kleopas
Silyvrian metropoliitta Maksimos
Australian arkkipiispa Makarios
Imbroksen ja Tenedoksen metropoliitta Kyrillos