Suomen_Ekumeenisen_Neuvoston_pääsihteeri_Mayvor_Wärn-Rancke
Arki & ihmiset

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri: "Nuoria täytyy kannustaa uskomaan tulevaisuuteen"

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerille, Mayvor Wärn-Ranckenille ekumenia on ensi kädessä yhteyttä eri kirkkokunnista tulevien ihmisten välillä.
17.05.2021 - 11:43 | Teksti: Mari Vainio | Kuva: Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, jossa sen jäsenet Raamatun oppien mukaisesti pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja pyhän Hengen kunniaksi. Joulukuussa 2020 tehtävässään aloittanut Mayvor Wärn-Rancken on taustaltaan metodistikirkon pastori.

Wärn-Rancken viittaa apostoli Johanneksen sanoihin, "että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt."

"Kristittyinä voimme toteuttaa tätä rukousta yhdessä rinnakkain", Wärn-Rancken sanoo.

Pääsihteeri näkee kristityt yhtenä suurena perheenä, jossa jokainen saa elää uskoaan todeksi kutsumuksensa mukaan.

"Samalla jokaisella kristityllä on vastuu vaalia ja kantaa eteenpäin tätä ykseyttä. Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, että Jeesuksen sanoma tulee todeksi tässä yhteisessä maailmassa."

Tämä on myös yksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääperiaatteista: kristillinen todistus rakkaudesta ja kristittyjen yhteydestä. Samalla se haluaa tukea kaikkia työskentelemään luomakunnan ja ihmisyyden puolesta.

"Siihen liittyy niin suvaitsevaisuus, yhteiskuntarauha kuin rauhanomainen yhteiselokin."

Ja sen äärelle kaikki ovat kutsuttuja.

"Ajattelen, että rakkauden kaksoiskäsky ´rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään´kuuluu suvaitsevaisuuteen. Se on jokaisen kristityn tehtävä tässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Tämä myös osaltaan auttaa suvaitsevaisuuden toteutumista elämässämme."

Arvostusta saa odottaa ja osoittaa

Wärn-Rancken muistuttaa siitä kuinka odotamme, että meitä kunnioitetaan ja arvostetaan omana itsenämme. Ja näin tulee ollakin. Sama ajatus tulee kantaa kuitenkin eteenpäin myös lähimmäisten keskellä.

"Suvaitsevaisuuden vastakohta on usein tiukka me-he -ajattelu. Se ei edistä ykseyttä, vaan rajoittaa sitä. Avara katse avaa tasavertaisesti ovia meille kaikille."

Mayvor Wärn-Rancken muistuttaa laupiaasta samarialaisesta, joka Raamatun kertomuksen mukaan auttoi ryöstön kohteeksi joutunutta läheistään.

"Ei hänkään kysynyt uskontokunnasta tai elämän opista, vaan auttoi pyyteettömästi. Meidät on kutsuttu elämään Jumalan rakkaudessa ja jakamaan sitä ympärillemme."

Wärn-Rancken mainitsee hyvänä esimerkkinä kirkkojen diakoniatyön. Hän muistelee itse hetkiään pastorina ollessaan mukana ruokapankin toiminnassa: kaikkia tuetaan ja ravitaan tasavertaisesti. Ihmisiä ei erotella heidän taustansa vuoksi.

"Lähimmäisiä autetaan Kristuksen esikuvan mukaisesti."

Yhdessä tekeminen kuljettaa ykseyden äärelle. Korona luo kohtaamisille nyt erityiset paineet. Normaaliaikana Wärn-Rancken kannustaa menemään eri kirkkokuntien jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin, tapaamaan muita kristittyjä.

Näin maailmankuva laajenee, ja tuloksena voi olla elinikäisiä ystävyyssuhteita. Esimerkkeinä Wärn-Rancken mainitsee muun muassa ekumeeniset vastuu- ja rukousviikot.

Koronan aikana ei yhteyttä pidä unohtaa. Juuri nyt varsinkin moni vanhus voi tuntea itsensä yksinäiseksi. Puhelinsoitto tai postikortti postiluukusta voi olla suuri päivän ilo, rakkauden teko.

"Itse kannan sydämessäni myös nuoria ja nuoria aikuisia. He ovat jääneet vähän elämästä sivuun. Juuri silloin, kun elämän tulisi avata ovia, se on sulkenut niitä. Olen miettinyt tapaa kohdata heitä."

"Nuoria täytyy kannustaa uskomaan tulevaisuuteen – luottamaan siihen, että kaikki järjestyy parhain päin. Kyllä me tästä koronasta selviämme. Olemme selvinneet rankoista ajoista aiemminkin."

Mayvor Wärn-Rancken kertoo Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja sen jäsenten tarjoamista webinaareista. Niihin voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

"On tärkeä tavata kasvotusten, mutta nykytekniikka auttaa onneksi kohtaamaan kauempanakin asuvia lähimmäisiämme. Ja luontokin kiittää, kun turha matkustus vähenee."

Wärn-Rancken muistuttaa Raamatun sanoista, joiden kautta Jumala antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Saamme pitää kiinni Jumalan lupauksista ja rukoilla. Yhdessä olemme enemmän.

"Jokainen voi tehdä yhteyden hyväksi osansa. Monesta pienestä asiasta voi yhdessä kasvaa jotain suurta."