Ortodoksiristi kuvattuna puualustaa vasten
Arki & ihmiset

Ortodoksisuus kiinnostaa – näin otat matalan kynnyksen ensiaskeleen tai syvennät tietojasi

Uuden kirkkovuoden alku innostaa monet tutustumaan ortodoksiseen uskoon. Katekumeenikurssi on suositeltava ensiaskel, mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy.
16.08.2022 - 12:31 | Teksti: Susanna Somppi, Maria Hattunen, Harri Huovinen | Kuva: Martinus Markoff
Ortodoksiristi kuvattuna puualustaa vasten

Jos ortodoksisuus kiinnostaa, perinteinen ja suositeltava vaihtoehto on hakeutua oman seurakunnan katekumeeniopetuksen pariin. Katekumeenikurssit alkavat usein syyskuussa, ja seurakuntien tiedotusta katekumeenikurssien ajankohdista voi seurata niiden omilla verkko- ja Facebook -sivuilla. Esimerkiksi Helsingin ortodoksinen seurakunta järjestää tänä syksynä katekumeeni-infotilaisuuden 14. syyskuuta kello 18:00 Uspenskin katedraalissa.

Jos tie ortodoksisuuteen on hyvin alussa ja katekumeeniksi hakeutuminen arastuttaa, ortodoksisuuteen perehdyttävä kurssi tai luentosarja voi olla sopiva, tarpeeksi matalan kynnyksen vaihtoehto.

Katekumeeniopetuksen lisäksi seurakunnilla tai tiistaiseuroilla voi olla esimerkiksi omaa luentotarjontaa, jota kannattaa hyödyntää. Joissain seurakunnissa järjestetään säännöllistä, kirkon oppiin ja ortodoksiseen elämäntapaan perehdyttävää seurakuntaopetusta tai hengellisen kirjallisuuden lukupiirejä, kuten Raamattupiirejä.  

Useimmissa seurakunnissa ovat aktiivisia myös erilaiset toimintapiirit, esimerkiksi tiistaiseurat tai Valamon ystävien paikallisosastot. Toimintapiirien järjestämissä tapahtumissa on usein puhumassa joko teologiaan tai johonkin ortodoksisen kulttuurin erityisalueeseen perehtyneitä asiantuntijavieraita. Seurakunnissa aikuiskasvatuksesta vastaavat seurakunnissa hengellisen työn tekijät – diakonit, papit ja kanttorit.

Rohkeasti kirkkoon

Kuitenkaan katekumeeniopetusta ei ole syytä vierastaa suotta: kyseisen opetuksen tarkoituksena on tarjota tietoa, jonka varassa itse kukin voi tehdä päätöksen liittyä Kirkkoon – tai olla liittymättä. Katekumeeniopetuksessa tutustutaan muun muassa ortodoksiseen jumalanpalveluselämään ja perehdytään ortodoksiseen ihmiskuvaan, sakramenttiopetukseen ja dogmatiikkaan. Tämän lähestymistavan etuna on, että myös seurakuntayhteisö tulee pikkuhiljaa tutuksi.

Myös aikuiskriparit, yhteiset pyhiinvaellusmatkat ja muut tapahtumat voidaan nivoa osaksi seurakunnan aikuiskasvatustyötä.

Erinomainen tapa lähestyä ortodoksista uskoa on osallistua rohkeasti jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Jumalanpalvelukseen voi osallistua olematta ortodoksi – vain ehtoollisesta osallistuminen on mahdollista vasta kirkkoon liittyneille.

Jos kirkkokäyttäytyminen aiheuttaa epävarmuutta, Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuille on koottu muutamia yleisiä ohjeita kirkkokäyttäytymisen osalta. Kynnystä madaltanee myös ajatus siitä, että kirkossa jokaisen kuuluisi keskittyä omaan rukoukseensa eikä tarkkailla muiden tekemisiä. Nyrkkisääntö siis on, että kaikki ovat tervetulleita eikä ortodoksikirkkoon astumista kannata lainkaan arastella.

Pyhyyttä aistien kautta

Ortodoksisuuteen perehdyttäviä kursseja tarjoavat lisäksi Valamon opisto Heinävedellä ja Kulttuurikeskus Sofia pääkaupunkiseudulla. Kulttuurikeskus Sofian Ortodoksisuus tutuksi -kurssi järjestetään 2.- 4. syyskuuta.

– Monia puhuttelee kirkon ja sen elämän kauneus. Jumalanpalvelus ja ikonit sekä kirkkolaulu välittävät sitä. Kirkko tuo hengellisen todellisuuden ja pyhyyden ihmisen elämään kaikkien aistien kautta. Näin se kutsuu meitä hengelliseen kasvuun ja kirkastumiseen, sanoo eläkkeellä oleva metropoliitta Ambrosius.

– Oman alustukseni aiheena on Ortodoksinen usko ja elämännäkemys. Ortodoksisen liturgian olemuksesta meille kertoo pastori Joosef Vola, ikoneista taas ikonimaalari Heljä-Marja Surcel. FT Paula Tuomikoski luennoi arkkipiispa Paavalin elämäntyön kautta kirkkomme historiaa.

Metropoliitta Ambrosius huomauttaa, että hyvään ortodoksiseen tapaan opetus ja kirkon rukous nivoutuvat toisiinsa. Näin ollen kurssilaiset osallistuvat lauantaina 3.9. Pyhän Viisauden kappelin vuosipäivän juhlaliturgiaan.

Luostariin kurssille, pyhiinvaellukselle tai talkosiin

Myös Valamon opisto tarjoaa kursseja, jotka johdattavat ortodoksisuuteen. Esimerkiksi Valamon opiston järjestämä Minustako ortodoksi? -kurssi toteutetaan tänä vuonna 30. syyskuuta alkaen, mutta paljon muitakin ortodoksisuuteen liittyviä kursseja on tarjolla aina ikonimaalauksesta luontoretriitteihin ja Raamattu tutuksi -kursseihin.

Minustako ortodoksi -kurssi on suunnattu ensisijaisesti ortodoksiseen kirkkoon liittymistä harkitseville, ja sen vetäjinä toimivat TT Juha Riikonen ja kirjastonhoitaja Virva Suvitie. Kurssin aikana käydään tiivistetysti läpi kirkon oppia ja liturgista elämää sekä luostareiden merkitystä kirkon elämälle. Kurssi koostuu paitsi luennoista, myös keskusteluista ortodoksisuuden ja kirkkoon liittymisen tiimoilta, ja se täydentää seurakuntien katekumeeniopetusta.

Sekä Valamon että Lintulan luostareissa on mahdollisuus tutustua luostarin elämään paitsi pyhiinvaeltajan, myös talkoolaisen näkökulmasta. Valamon luostarin talkootoimintaa on esitelty luostarin omilla verkkosivuilla, mistä löytyvät myös talkoovastaavan yhteystiedot. Lintulan luostarin talkootoiminnasta löytyy niin ikään lisätietoja luostarin verkkosivujen kautta.

Luostarimme kannustavat niin kurssilaisia kuin talkoolaisia myös osallistumaan mahdollisimman moniin jumalanpalveluksiin. Jotta mahdollinen epävarmuus ei muodostuisi kenellekään esteeksi, Valamon luostari on laatinut ohjeet ortodoksisten tapojen noudattamisesta luostarissa.

Mahdollisuuksia lähestyä Kirkkoamme on siis monia – tervetuloa!

Lähteet: Suomen ortodoksinen kirkko, Valamon opisto, Kulttuurikeskus Sofia

Pääkuva ylhäällä: Katekumeenikurssit alkavat usein syyskuussa, ja seurakuntien tiedotusta katekumeenikurssien ajankohdista voi seurata niiden omilla verkko- ja Facebook -sivuilla. Syksyn katekumeenikurssit huipentuvat kirkkoon liittämiseen pääsiäisaikana. Suosittu kirkkoon liittämisen päivä on esimerkiksi Lasaruksen lauantai.