Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Mikael Valamon luostarin pääkirkossa 2022
Ajassa

Kalenterikysymys puhuttaa jälleen: kirkollishallitus käsittelee aloitetta syyskuun lopussa

Pääsiäisen ajankohtaan liittyvä Valamon luostarin igumenin, arkkimandriitta Mikaelin ja kanttori Irina Tchervinskij-Matsin kirkollikokousaloite on herättänyt vilkasta keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa. Kirkollishallitus käsittelee aloitetta 28. syyskuuta.
| Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Pentti Potkonen
Valamon luostarin johtaja, arkkimandriitta Mikael Valamon luostarin pääkirkossa 2022

Kirkolliskokousaloitteen mukaan Suomen ortodoksisen kirkon tulisi siirtyä käyttämään juliaanista kalenteria (”vanha ajanlasku”) pääsiäisen ajankohdan määrittelyssä. Tällä hetkellä valtaosa maailman ortodokseista viettää pääsiäistä edelleen juliaanisen kalenterin mukaan.

Suomen ortodoksinen kirkko siirtyi jo noin sata vuotta sitten käyttämään gregoriaanista kalenteria kirkollisten juhlapyhien osalta. Tästä syystä luterilainen ja ortodoksinen pääsiäinen ovat Suomessa asettuneet samaan ajankohtaan.

Perusteluina aloitteelle mainitaan esimerkiksi se, että globalisaation myötä Suomen ortodokseilla – niin maahanmuuttajataustaisilla kuin muillakin – on entistä enemmän yhteyksiä eri puolille maailmaa. Jotkut kokevat vaikeaksi viettää pääsiäistä eri aikaan kuin esimerkiksi kotimaahan jäänyt muu perhe tai suku. Esimerkiksi monet ukrainalaistaustaiset sotapakolaiset ovat ortodokseja.

Lisäksi kalenterikysymyksen yhteydessä mainitaan yleensä Nikean ekumeeninen kirkolliskokous vuonna 325. Tuolloin päätettiin, että pääsiäistä vietetään kaikkialla yhtä aikaa.

Eripuraa ei kaivata – varsinkaan nyt

Myös vasta-argumentteja riittää: Suomen ortodoksinen kirkko on noudattanut jo noin sadan vuoden ajan nykyistä tapaa. Monet Suomessa asuvat ortodoksit kokisivat hankalaksi sen, jos he viettäisivät pääsiäistä eri aikaan kuin vaikkapa muu perhe, sillä kaikki perheenjäsenet eivät välttämättä ole ortodokseja. Samalla ortodoksin ja luterilaisen vapaapäivät osuisivat eri aikaan.

Lisäksi monia Suomen ortodokseja huolettaa se, että jälleen kerran esiin nostettu kalenterikysymys nostattaa mahdollisesti keskinäistä eripuraa ja hajaannusta – etenkin Suomen ortodoksisen kirkon autonomian 100-vuotisjuhlavuonna ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamassa kiristyneessä kansainvälisessä tilanteessa.

Muut kirkolliskokoukselle tehdyt aloitteet ovat luettavissa Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilta. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous pidetään perinteisesti Valamon luostarissa 27.–30.11.23.

 

Ajanlaskukysymyksestä uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lähteet: Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin Sanomat, Yle

Pääkuva ylhäällä: Pääsiäisen ajankohtaan liittyvä Valamon luostarin igumenin, arkkimandriitta Mikaelin (kuvassa) ja kanttori Irina Tchervinskij-Matsin kirkollikokousaloite on kirvoittanut kiivastakin keskustelua sosiaalisessa mediassa.