Ajassa

Aamun Koitto ilmestyy tänä vuonna enää kahdesti

Kirkollishallituksen uusimman päätöksen mukaisesti Aamun Koitto ilmestyy painettuna lehtenä enää kahdesti tänä vuonna. Syynä ovat muun muassa polttoaineiden hinnannousun ja paperin saatavuuden aiheuttamat, ennakoitua suuremmat kustannukset.
03.05.2022 - 16:01 | Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Nimiö: Tiina Valve
Aamun Koitto-lehden nimiö tummalla taustalla ja palavilla tuohuksilla

Ukrainan sota heijastuu myös Aamun Koiton painettuun lehteen sikäli, että polttoaineiden hinnat ja sitä kautta myös jakelukustannukset ovat olleet huimassa nousussa viime ajat. Myös paperin saatavuuden kanssa on ilmennyt ongelmia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että lehden kotijakeluun alun perin suunnitellut rahat eivät enää riitä kasvaneiden (jakelu)kustannusten kattamiseen lehden budjetin määrittämissä rajoissa. Näin ollen kirkollishallitus päätti, että painettu Aamun Koitto ilmestyy tänä vuonna vain neljä kertaa alun perin suunnitellun viiden numeron sijaan. Lehden toimitus ei voi vaikuttaa tähän päätökseen.

Tämä merkitsee sitä, että seuraava painettu lehti (3/2022) ilmestyy vielä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 24. kesäkuuta, jolloin sen aineistopäivä on 19. toukokuuta. Syksyn numeron ilmestymispäivä on vielä avoin.