Tito Colliander
Kulttuuri

Sanoja Tito Collianderista

Raili Gothónin kirjoittama elämäkerta nostaa esiin myös elämän rosoisuuden ja keskeneräisyyden.
| Teksti: Mari Vainio | Kuva: Rene Gothóni
Raili Gothóni

Kirjailija Tito Collianderin teokset ovat tärkeitä ortodoksisen tradition tulkkeja. Teologian tohtori Raili Gothónin hänestä kirjoittama elämäkerta on Kulttuuriosuuskunta Partuunan julkaisema ja Svenska folkskolans vänner r.f:n tilaama teos. 

Svenska folskolans vänner r.f. on suomenruotsalainen yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu 1882 edistämään suomenruotsalaisten kansalaisten koulutusta ja sivistystä.

- Järjestö tuottaa elämäkertoja tieteen, taiteen tai kulttuurialan ihmisistä, jotka ovat jossain vaiheessa merkittävästi vaikuttaneet yhteiskuntaan ja ehkä sitten unohtuneet, jääneet taka-alalle. Ajatuksena on, että  kirjat ovat yleistajuisia ja niitä voitaisiin käyttää myös yläasteella tai lukioissa, kirjoittaja kertoo.

Alkuteos ilmestyi ruotsiksi, josta Raili Gothóni itse käänsi sen suomeksi.

Kirja perustuu Tito Collianderin tuotantoon ja laajaan kirjeenvaihtoon, johon Gothóni tutustui Svenska litteratursällskapetin ja Åbo Akademin arkistoissa. Lisäksi hän haastatteli Collianderin lapsia Mariaa, Sergiusta ja Katia.

- Lapset kasvoivat aikuisiksi perheen erilaisina aikakausina ja näin oli suuri rikkaus saada keskustella heidän kanssaan.

Aikaa tutkimustyöhön ja kirjoittamiseen meni yli kaksi vuotta.

Ihmisyyden kuva

Kirjan takakannen esittelytekstin mukaisesti, Tito Collianderin elämän tarkoitus oli "löytää sisäisen elämäntarinan totuus”.

Ja sen ajatuksen lukija totisesti kirjan sivuilta löytää.

- Itselleni Tito Colliander näyttäytyi aiemmin puolipyhimyksenä, vaikka tunsin jonkin verran hänen tuotantoaan. Tutkimus osoitti sen, että Colliander niin kuin jokainen ihminen on aina loppumattoman keskeneräinen ja rosoinen.

Kirjassa on paljon käsitelty myös historiaa. Näin teos avaa myös sitä, kuinka syvästi ihmisen perhetausta ja eletty aikakausi vaikuttavat tiedostaen tai tiedostamatta omaan ihmiskuvaan.

- Jokainen henkilö on kiinni omassa ajassaan, se määrittelee osaltaan hänen koko elämäänsä, Raili Gothóni sanoo.

Tito Collianderin äiti kuului aatelissukuun, isä työskenteli Venäjän keisarillisessa armeijassa. Vallankumous muutti perheen elämän täysin. He menettivät kaiken omaisuutensa. Suomessa elämä oli aloitettava täysin alusta.

Kirjoittajan mukaan Titolla oli kaksinainen tapa ajatella yhteiskuntaluokista.

- Hän kuului ylempään keskiluokkaan mutta perheen menetettyä kaiken, hän korosti kaiken katoavaisuutta ja omaa ulkopuolisuuttaan. Hän tunsi olonsa kotoisaksi ollessaan yhteydessä muihin saman kohtalon kokeneisiin.

- Hänellä oli lähes ivallinen tapa puhua yläluokasta, heistä, joita elämä oli kohdellut helpommin.

Näyttää syvästi siltä, että asenne oli paljolti herkän ihmisen suojaa tapahtuneelta. Oli noustava asioiden yläpuolelle, jotta jaksoi kulkea niiden rinnalla alas painettuna.

Tämä lienee syy myös Collianderin koko elämää koskettaneeseen alkoholismiin ja irtosuhteisiin. Elämän hylkäämän oli vaikea luottaa hyväksyntään, rakkauteen. Myös lapsuuden vapaa kasvatus antoi pohjan monille elämän kokeiluille.

Vasta syvä rakkaus Ina Collianderiin (os. Behrsen) antoi Titolle hänen kaipaamansa rauhan, vaikka ajan kuva vaikutti syvästi Titon naiskuvaan. Syvä rakkaus ja toisaalta naisten vapauden rajaamisen oikeutus teki parisuhteesta ristiriitaisen.

Kirkon huomassa

Parisuhde kuljetti Tito Collianderia osaltaan yhä lähemmäs ortodoksista kirkkoa.

- Ortodoksisuus merkitsi Titon elämälle turvallisia raameja ja hengellistä kotia. Ortodoksinen traditio antoi elämälle ohjenuorat, joiden mukaan kulkea, rajat, jotka antoivat turvaa.

- Aiemmin tämä suuri sanojen käyttäjä kokeili kaikkea, haahuili ja haki paikkaansa elämässä. Ortodoksisuudesta tuli hänen turvasatamansa, Gothóni sanoo.

Laaja tutkimus avasi kirjoittajalle sitä, miten syvästi Colliander oli tutustunut ortodoksiseen kirjallisuuteen ja traditioon, erämaaisiin ja heidän teksteihinsä. Tito Colliander oli syvä uskonnollinen ajattelija.

Hänen uskonsa koskettavia koteja olivat luostarit, erityisesti Petserin ja Valamon luostarit. Niissä vietetyt ajat vaikuttivat häneen suuresti.

Raili Gothónin mukaan usko ei maailmassa voi olla koskaan niin syvää ja antaumuksellista kuin se luostarissa on. Ja juuri niissä paikoissa Tito Colliander halusi etsiä ja elää uskoaan todeksi koska hän koki, että usko ja rukous on luostareissa aidoimmillaan.

- Ennen kaikkea on muistettava, kuinka merkittävä henkilö pyhä Johannes Valamolainen oli hänelle ja koko hänen perheelleen. Ilman häntä Titon tie olisi ollut erilainen.

Gothóni pohtii sitä, kuinka monet Collianderin uskonnollisista kirjoituksista olivat ääriasketismia, jota nuorempien sukupolvien ja normaalia arkea elävien voi olla vaikea ymmärtää, päästä niihin sisään.

- Lukijalle voi tulla tunne, että tekstit eivät kuulu tähän maailmaan vaan ainoastaan luostariin.

Tito Collianderille rukous oli kuitenkin hyvin kokonaisvaltainen ja elämää koskettava asia.

- Se on hyvin merkittävä asia koska ihmiset etsivät kokemuksia. Ehkä tämä kaiken kaikkiaan on yksi ortodoksisuuden vahvuuksista. Kun ihmiset pysähtyvät kauniissa kirkossa, rukoilevat ja kuuntelevat kirkkolaulua, he voivat levätä.

Kirjan opetus

Kirjan syvyys, sen historian kosketus, avaa lukijalle 1900-luvun elämää laaja-alaisesti.

Raili Gothóni sanoo:

- Riippumatta siitä minkälainen suhde ihmisellä on uskontoihin tai erilaisiin maailmankuviin, jokaisella on aina olemassa olemassaoloomme liittyviä kysymyksiä, joita yleensä kaikki jossain vaiheessa pohtivat. Elämä, jossa ei koskaan ole pysähdytty ajattelemaan perimmäisiä kysymyksiä, sujahtaa ohi ikään kuin huomaamatta. Silloin ei myöskään syvimmillään osaa nauttia elämästä ja olla siitä kiitollinen.

Kirja nostaa esille juuri kiitollisuuden elämästä ja sen erilaisista lahjoista. Ihmisen soisi pysähtyvän ihmeen äärelle jo ennen kuin elämä hänet siihen pakosta pysäyttää.

- On hyvä ymmärtää, että elämä kantaa kaikesta huolimatta, niinä pimeimpinäkin hetkinä. Colliander on hyvä esimerkki siitä, että elämä saa olla rosoista ja elämä on aina keskeneräinen.

Koko elämänsä hän tunsi vetoa likaiseen ja rikkoutuneeseen. Välillä elämä kolhi pyytämättäkin.

- Siitä huolimatta Tito Colliander luotti siihen, että alhosta voi aina nousta, aloittaa uudestaan ja Jumala pitää luomistaan huolta, Raili Gothóni sanoo.

Tito Collianderin kuvat kirjasta.

Tito Colliander
Pakolainen, ortodoksi, kirjailija
Raili Gothóni, Partuuna 2023
Kirjan voi hankkia julkaisijan verkkokaupasta, www.partuuna.fi