Kulttuuri

Itkuvirsille järjestetään oma konferenssi toukokuussa – tule mukaan!

Surento ja Lummo Kati esiintyvät Helsingissä 15. toukokuuta 2023.
| Kuva: Varpu Heiskanen
Surento,Kyynelkanavat-taitelijat

Kansainvälinen itkuvirsikonferenssi Laments, lost or alive and well toteutuu Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) juhlasalissa 15.-17.5.2023. Konferenssin monialainen ohjelma koostuu kotimaiselle yleisölle suunnatusta avauspäivästä ja suomalais-virolaisesta konsertista sekä englanninkielisestä tieteellisestä osuudesta. Avauspäivän luento-ohjelma 15.05.2023 on suomenkielinen ja maksuton, ja se on suunnattu kotimaiselle itkuvirsistä ja karjalaisesta kulttuuriperinnöstä kiinnostuneelle yleisölle.

Iltakonsertissa esiintyy hankkeen taiteilijaryhmä Surento sekä Virosta kutsuttu kansanlaulukuoro Lummo Kati leelokoor. Konsertissa kohtaavat karjalainen, inkeriläinen, setumaalainen sekä nykysuomalainen ja -virolainen perinnekulttuuri elävässä ja soivassa vuorovaikutuksessa. Konsertit ovat ainutlaatuinen mahdollisuus myös yleisölle tutustua näihin soiviin, eläviin perinteisiin.

Surento on kolmen kansanlaulajan ja itkijän yhtye, joka sai alkunsa Kyynelkanavat-hankkeessa vuonna 2021. Surennossa laulavat Liisa Matveinen, Emmi Kuittinen ja Emilia Kallonen, ja heidän musiikissaan kuuluu perinteisten itkuvirsien lisäksi runolaulu sekä oma tuotanto ja improvisaatio. Yhtye on esiintynyt Kyynelkanavat 2021 ja 2022-tapahtumissa Ilomantsissa ja Joensuussa, Le Petit -festivaalilla Hangossa sekä Äänellä itkijät ry:n 20-vuotisjuhlassa ja Kandela 2022 -tapahtumassa Helsingissä.

Lummo Kati leelokoor (leelokuoro) on setumaalainen perinnekuoro Virosta. Eri ikäisistä naislaulajista koostuva kuoro perustettiin vuonna 2019, ja sen päätavoite on laulaa ja oppia ainutlaatuista setukaisten omaa leelo-laulutyyliä. Setumaalaiset ovat itämerensuomalainen kansa Kaakkois-Virossa. Leelo on setukaisten vanhaa, hyvin omaperäistä moniäänistä laulua, joka on myös listattu UNESCON aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Leelolaulun erityispiirteitä ovat erityinen moniääninen tyyli sekä runomitan tilannesidonnainen improvisaatio.

Kyynelkanavat-hanke on Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke, joka tarkastelee tieteen ja taiteen keinoin karjalais-inkeriläisen itkuvirsiperinteen jatkumoa sekä modernin itkuvirren roolia suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Karjalan Sivistysseuran kanssa.

Pääkuva ylhäällä: Surento/Kyynelkanavat-taitelijat