Arki & ihmiset

Teologian professori Carrie Frederick Frost: On tehtävä muutoksia, jotka palvelevat tulevaisuuden kirkkoa

Teologian professori Carrie Frederick Frost valotti Valamon luostarissa 15.9. pitämässään esitelmässä naisdiakonaatin historiaa ja perusteluja sen palauttamiselle.
| Teksti: Carrie Frederick Frost, suomennos: Ari Koponen | Kuva: Aamun Koitto
Carrie Frederick Frost Valamossa 2023

Valamon luostarissa järjestettiin 15.–17.9. seminaari Naisten eletty ortodoksisuus. Yksi monia eri teemoja käsitelleen seminaarin luennoista käsitteli diakoniaa ja kysymystä naisdiakonaatista.

"Omassa työssäni olen pyrkinyt rohkaisemaan ortodoksista yhteisöä siihen, että diakonia ei tarkoita vain nykyisyyden kohtaamista, vaan myös tulevaisuuden. Meidän tulisi pitää mielessämme lapsenlapsiemme ortodoksinen kirkko ja tehdä nyt tarvittavia muutoksia, jotka palvelevat tulevaisuuden kirkon mahdollisuuksia elää todeksi sen palvelun eetosta. Tähän on monia keinoja, ja yksi niistä on naisten mahdollisuuksien kasvattaminen osallistua diakoniaan koko ortodoksisessa kirkossa. Tähän kuuluvat myös vihityt diakonissat. Mahdollisuuksien avartaminen on nyt käsillä ja meidän vallassamme, ja sen soisi suoda ortodoksiselle kirkolle itselleen mahdollisuuden ilmaista täydemmin sen diakoniaan perustuvaa tehtävää" kirjoittaa Carrie Frederick Frost.

Esitelmä on ohessa kokonaisuudessaan pdf-muodossa: