Aamun Koitto -lehden nimiö, jossa palavia tuohuksia
Arki & ihmiset

Aamun Koitto ilmestyy viidesti ensi vuonna – kirkolliskokous kuunteli kirkkokansan toiveita

Valamon luostarissa keskiviikkona päättynyt Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous satsasi lisää rahaa, jotta Aamun Koitto ilmestyisi viisi kertaa ensi vuonna. Lukijoille printtilehti on tärkeä, ja se halutaan kotiin jaeltuna.
| Teksti: Susanna Somppi | Kuva: Tiina Valve
Aamun Koitto -lehden nimiö, jossa palavia tuohuksia

Aamun Koiton osalta kirkolliskokous kuunteli lehden lukijakyselyyn vastanneiden mielipiteitä, joiden mukaan kirkon oma jäsenlehti on tärkeä – ja joillekin jopa ainoa – side omaan kirkkoon, eikä painetusta lehdestä haluta luopua. Lisäksi se halutaan saada kotiin jaeltuna. Kirkolliskokous myönsi lehdelle lisärahoitusta 50 000 euroa viidennen lehden tekemiseen sekä 5 000 euroa verkkolehden julkaisualustan toiminnan kannalta välttämättömään päivitykseen.

Kyseinen 50 000 euron summa kattaa yhden painetun lehden taitto-, paino- ja jakelukustannukset, eli näin ollen nyt saatu lisärahoitussumma kuluu kokonaisuudessaan viidennen lehden tekoon. Jakelukustannukset ovat yhä printtilehden ylivoimaisesti suurin yksittäinen kuluerä.

Aamun Koiton verkkolehteen on luvassa ensi vuoden alusta oma osionsa joka sunnuntain opetustekstille. Näin toimitus pyrkii täyttämään lukijoiden esittämän toiveen säännöllisesti julkaistavasta opetuspuheesta.

Painetun lehden seuraava numero ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa 2023. Vuoden muiden lehtien ilmestymispäivämäärät sekä aineistopäivät samoin kuin seurakuntien jumalanpalvelustietojen aikajänne ilmoitetaan ensi viikolla.

Varoja suunnattiin niin ikään kirkon omien ort.fi -verkkosivujen ja intran uudistamisen käynnistämiseen 10 000 euroa ja sekä vastaava summa keskeisten jumalanpalveluksien striimauksiin Uspenskin katedraalista. Osansa sai myös ONL ry:n julkaisema, lapsille ja nuorille suunnattu Tuohustuli-lehti, jolle suunnattiin lisävaroja 8 000 euroa.

Myös Ukrainan pakolaisten tilannetta halutaan helpottaa lisäämällä 20 000 euroa ukrainankielisen työn tekemiseen sekä 50 000 euroa kriisiavustuksiin. Talousvaliokunta yhtyi kirkollishallituksen esitykseen määrärahan varaamiseksi ukrainankielisen papin palkkaamiseksi.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan ort.fi -sivuilla joulukuun puoliväliin mennessä. Tallenteet täysistunnoista tekstitetään ja ne jäävät katsottavaksi kirkon YouTube -kanavalle.

Kirkolliskokouksen 2022 tekemiin päätöksiin voi perehtyä tarkemmin Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivuilla.