Maailmalta

Viron valtio ja maan Moskovan patriarkaatin alainen ortodoksinen kirkko selvittelevät välejään

Viron valtion ja Viron Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksisen kirkon rajankäynti nostattaa esiin useita kiperiä kysymyksiä.
| Teksti: Heta Hurskainen | Kuva: Ivar Leidus/Wikimedia Commons
Aleksanteri Nevskin katedraali Tallinnassa Toompean mäellä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Moskovan patriarkka Kirillin asettuminen Venäjän johdon virallisen kannan tukijaksi aiheuttaa jännitteitä myös Virossa, missä toimii muun muassa Moskovan patriarkaatin alainen Viron ortodoksinen kirkko. Viron sisä- ja oikeusministeriöt vaativat kyseisen kirkon johtajalta, metropoliitta Jevgeniltä vastausta patriarkka Kirillin puheeseen syyskuun 25. päivältä 2022.

Tuossa puheessa patriarkka Kirill totesi, että sotilaat, jotka taistelevat meneillään olevassa sodassa Ukrainassa toteuttavat velvollisuutensa ja siten uhrautuvat. Näin ollen sotilas, joka kaatuu Venäjän hyökkäyssodassa, saa syntinsä anteeksi. Viron ministeriöt tulkitsivat patriarkka Kirillin puheen kielletyksi vaikuttamisyritykseksi esimerkiksi Viroon Moskovan patriarkaatin alaisen Viron ortodoksisen kirkon kautta.

Lisää vaikeita kysymyksiä

Tästä syystä metropoliitta Jevgeniltä vaadittiin henkilökohtaista irtautumisesta patriarkka Kirillin näkemyksestä sekä vakuutus, että hänen edustamansa kirkko ei yllytä ketään Virossa asuvaa osallistumaan sotaan patriarkka Kirillin puheen johdosta. Jos metropoliitta Jevgeni ei olisi antanut vaaditun mukaista lausuntoa määräaikaan 12. lokakuuta mennessä, hän olisi voinut menettää oleskelulupansa Virossa. Koska metropoliitta Jevgeni on Venäjän kansalainen, hänet nähtiin mahdolliseksi hybridivaikuttajaksi Virossa johtamansa kirkon kautta.

Tästä syystä metropoliitta Eugenilta vaadittiin henkilökohtaista irtautumisesta patriarkka Kirillin näkemyksestä sekä vakuutus, että hänen edustamansa kirkko ei yllytä ketään Virossa asuvaa osallistumaan sotaan patriarkka Kirillin puheen johdosta.

Tapaus nosti esiin kolme kysymystä, jotka sekoittuivat toisiinsa: ensinnäkin Viron kirkon itsenäisyyteen ja Moskovan patriarkaattiin kuulumiseen, toiseksi kirkon sisäisestä uskollisuudesta omalle sanomalleen ja kolmanneksi rajanvetoon valtion ja kirkon välisestä suhteesta.

Metropoliitta Jevgenin vastauksen odotettiin ehkä kertovan rivien välistä siitä, miten Jevgeni näkee edustamansa Viron kirkon tulevaisuuden Moskovan patriarkaatin yhteydessä. Metropoliitta Jevgeni antoi vastauksensa Viron sisäministeriölle 12. lokakuuta 2022, ja ilmoitti olevansa patriarkka Kirillin kanssa eri mieltä häneltä kysytyssä asiassa: Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan kuolevat venäläissotilaat eivät saa automaattisesti syntejään anteeksi.

Lausunnossaan ja Viron yleisradiolle antamassaan haastattelussa (18.10.2022) Jevgeni totesi ylipäätään sodasta sen olevan aina väärin, minkä lisäksi hän totesi, ettei kirkko sekaannu poliittisiin kysymyksiin ja pysyttelee irti tapahtumien tuomitsemisesta. Näin ollen Jevgeni alleviivasi sitä, että erimielisyys yhdessä asiassa oman patriarkan kanssa ei ole merkki kirkon järjestykseen liittyvästä erimielisyydestä tai etäisyyden ottamisesta patriarkka Kirilliin sinänsä. Metropoliitta Jevgenin tähänastisten puheiden perusteella Virossa ei liene ainakaan toistaiseksi odotettavissa kirkosta nousevaa halua erota Moskovan patriarkaatin alaisuudesta.

Näin ollen Eugeni alleviivasi sitä, että erimielisyys yhdessä asiassa oman patriarkan kanssa ei ole merkki kirkon järjestykseen liittyvästä erimielisyydestä tai etäisyyden ottamisesta patriarkka Kirilliin sinänsä.

Metropoliitta Jevgeni halusi todennäköisesti tehdä eron kirkon ja puoluepolitiikan välillä, mutta antoi ymmärtää, että kirkon opetus olisi täysin erillinen ihmisten yhteiselämän järjestämisestä. Kuitenkin jo Moskovan patriarkaatin tuki Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainaa vastaan osoittaa, että väite ei ole tosi.

Metropoliitta Jevgenin esittämä Viron kirkon kanta sotaan ja siihen liittyvä ristiriita patriarkka Kirillin useiden Venäjän sotaa tukevien lausuntojen kanssa kyseenalaistaa Jevgenin halun uskollisuuteen kirkon sanomalle ja siitä seuraavaan vastuunkantoon.

Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että Virossa Moskovan patriarkaatin alainen ortodoksinen kirkko ei ole tekemässä omasta aloitteestaan muutoksia omaan kirkolliseen asemaansa Moskovan alaisuudessa. Samoin metropoliitta Jevgenin uskollisuutta kirkon sanomalle täytyy tarkastella kriittisesti, sillä hän yhtäältä esitti kirkon päivän politiikasta irrallisena toimijana, mutta toisaalta ei pidä patriarkka Kirillin tukea Venäjän sotatoimille Ukrainassa esittämänsä periaatteen vastaisina. Kirkon ja valtion suhteissa taas Viron sisä- ja oikeusministeriö asettavat omasta näkökulmastaan valtion turvallisuuden etusijalle vaatiessaan Jevgeniltä kannanottoa suhteessa patriarkka Kirillin sanomisiin.

Vastaus jäi monitulkintaiseksi

Jos Venäjän aloittaman sodan eettiset ja inhimilliset näkökohdat jätetään sivuun ja tarkastellaan asiaa tiukasti vain uskonnonvapauden kannalta, voidaan todeta, että Viron sisä- ja oikeusministeriöt liikkuivat vaatimuksessaan kaikille – ja näin ollen myös Viron Moskovan alaisen ortodoksisen kirkon johtajalle – kuuluvan, valtion takaaman uskonnonvapauden rajalla.

Tästä näkökulmasta voi kysyä, puuttuiko Viron valtio oikeutetusti kirkon asioihin. Ministeriöiden perusteet lausuntovaatimukselleen kohdistuivat metropoliitta Jevgeniin yksilönä, minkä lisäksi ne liittyivät hänen edustamaansa kirkkoon. Vaikka myös Suomessa on yritetty julkisuudessa tulkita metropoliitta Jevgenin näkökulmaa sotaan, ei ilmeisesti tähän mennessä ole näyttöä siitä, että hän tai hänen edustamansa Moskovan patriarkaatin alainen ortodoksinen kirkko Virossa olisivat syyllistyneet sinänsä lainvastaiseen toimintaan.

Viron valtion perustelut metropoliitta Jevgenille asettamalleen vaatimukselle olivat valtion turvallisuuteen perustuvia, ja valtio sai mielestään metropoliitalta haluamansa vakuuden tämän henkilökohtaisesta ja Viron Moskovan alaisen ortodoksisen kirkon kielteisestä näkökulmasta Ukrainan sotaan. Kuitenkin metropoliitta Jevgenin vastauksen monimerkityksellisyys jätti mahdollisuuden myös toisenlaiselle tulkinnalle.

 

Kirjoittaja on systemaattisen teologian yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistossa.

Pääkuva ylhäällä: Pyhän Aleksanteri Nevskin katedraali Toompealla Tallinnassa on Viron Moskovan patriarkaatin alaisen ortodoksisen kirkon pääpyhäkkö.

Juttua on muokattu 4.3.2024 muuttamalla metropoliitta Jevgenin (Eugenin) nimen kirjoitusasu yleisemmin käytettyyn Jevgeniin.