Herran rukous

Herran rukous eli Isä meidän -rukous on itse Jeesuksen Kristuksen opettama rukous meille ihmisille. Kirkon perinteessä on tapana laulaa tämä veisu liturgian yhteydessä. Tämä rukous toistuu useita kertoja ortodoksisessa jumalanpalvelusperinteessä. Video: ONL ry.