Ehtoopalvelus, Kristuksen hautakuvan esiinkantaminen