Kevättä ilmassa

Hengellinen kevät on pitkällä. Pian on takana kymmenviikkoinen pääsiäiseen valmistava, kolmesta valmistusviikosta, kuudesta paastoviikosta ja meneillään olevasta suuresta viikosta koostuva jakso. Pitkä odotus ja valmistautuminen huipentuvat Herran ylösnousemusjuhlaan. Sen erityistä merkitystä korostaa nimitys ”juhlien juhla ja riemujen riemu”.

Tätä kevättä ovat värittäneet sekä poikkeukselliset luonnonolosuhteet että laajat poliittiset jännitteet. Viime viikkoina riehuneet voimakkaat tuulet ja eteläisen Suomen vähäinen lumipeite ovat tavallisuudesta poikkeavaa. Viime marraskuussa alkanut liikehdintä Ukrainassa ja Syyrian kriisin jatkuminen 
ovat olleet koko kuluneen suuren paaston ajan keskeisin huomion kohde Euroopassa. Hengellisessä mielessä Ukrainan konflikti on kahdella tapaa 
hyvin valitettava. Yhtäältä siksi, että se on vienyt monien ihmisten huomion pois paaston hengellisistä pyrkimyksistä sekä johdattanut tuomitsemaan 
omasta näkökannasta poikkeavia. Toisaalta sen tähden, että vastakkain on kaksi valtiota, joissa molemmissa pääosa asukkaista on ortodoksikristittyjä. 
Kirkossa kevät on ollut säätiloja ja poliittista elämää myönteisempää aikaa. 

Ortodoksisten patriarkaattien ja autokefalisten eli itsenäisten kirkkojen johtajat kokoontuivat 6.–9. maaliskuuta Konstantinopoliin valmistelemaan  yleisortodoksista kirkolliskokousta. Suomi oli Viron kirkon vuoksi edustettuna kokouksessa Ekumeenisen patriarkaatin kautta. Tämä sen tähden, että 
jäsenmäärältään suuri Moskovan patriarkaatti ei boikotoisi kokousta toistaiseksi ratkaisemattoman Viron kirkollisen kiistan vuoksi. Tulevan historiallisen kokouksen valmistelu aloitettiin jo vuonna 1961 Rodoksella, jossa Suomea edusti Helsingin metropoliitta Johannes. Kokous on tarkoitus pitää  Konstantinopolissa vuonna 2016 nykyisin museona toimivassa pyhän Irenen kirkossa, jossa pidettiin myös toinen ekumeeninen kirkolliskokous. 

Miten me suomalaiset voisimme edistää rauhatahtoa ja sovintomieltä edellä mainituissa konflikteissa ja miten voisimme auttaa yleisortodoksisen kirkolliskokouksen valmistelua? Vastaus näihin kysymyksiin on yksi – rukouksin.

Piispa Arseni 

 

Piispa Arseni
2/2014