PÄÄKIRJOITUS | Uuden vuoden alkaessa

Olemme juuri aloittaneet uuden kalenterivuoden, jonka tapahtumat ovat yhtäältä laatimiemme suunnitelmien ja toisaalta vielä toiveitten ja arvailujen varassa. Joka vuodelle on luvassa omat ilonsa ja murheensa, joilla meitä ohjataan hengelliseen kasvuun ja pelastukseen. Yksin emme kykene etenemään hengellisellä polulla, vaan tarvitsemme siihen ohjausta, neuvoa ja tukea. Tämä tuore Aamun Koiton numero keskittyy sielunhoitoon. Teema viittaa hoitamiseen ja parantamiseen, ja siitä siinä pohjimmiltaan onkin kysymys. Kun meitä vaivaa vaikkapa vain vähäinen sairaus tai kehossa on pieni haava, niin haemme sairauteen lääkettä tai haavaan laastaria. Mutta jos sielumme sairastaa, emme tunne kipua ja sen vuoksi sairastava sielu jää usein vaille tarvitsemaansa hoitoa.

Marraskuussa pidetty kirkolliskokous luotasi tulevaa hyväksymällä kirkon työtä ohjailevan tavoite- ja toimintasuunnitelman sekä diakonia- ja lähetystyön kehittämissuunnitelman edessä oleville neljälle vuodelle. Ensin mainittu teksti on täynnä yleviä sanoja ja toiveita, joitten soisi ruumiillistuvan seurakuntien arjessa. Uskoakseni suurimmalle osalle myös tämän lehden lukijoista suunnitelma on vielä tuntematon. Sen, kuten muutkin kirkolliskokouksen päätökset, voi lukea Kirkon verkkosivujen Kirkolliskokous 2015 -teemasivuilta.

Marraskuussa seurakuntiin valittiin uudet valtuustot. Osa entisistä ja kokeneista edustajista jatkaa luottamustehtäväänsä, osa aloittaa uusina. Tärkeintä seurakunnan menestykselliselle toiminnalle on, että neuvosto ja valtuusto koostuvat kirkon arvot tuntevista ja yhteistyökykyisistä, aktiivisista jäsenistä. Vastuussa olevien päättäjien on hallittava niin kirkkolain määräykset kuin myös kirkkojärjestyksen antamat ohjeet sekä kokoustekniikan. Luottamushenkilötyöhön on tarpeen ja mahdollista saada kirkon järjestämää koulutusta. Tiedot, taidot ja ennen muuta Jumalan apu edesauttaa vastuullista päätöksentekoa ja sen satoa tuottavaa toimeenpanoa.

Piispa Arseni
1/2016