PÄÄKIRJOITUS | Profetian täyttymys

”Kukaan ei ole profeetta omalla maallaan” on kaikille tuttu ja usein toistettu Kristuksen lausuma totuus (Joh. 4:44). Lausetta on kuitenkin alettu tulkita alkuperäistä sisältöä laajemmassa merkityksessä tarkoittamaan sitä, ettei esimerkiksi muita taitavampaa, ahkerampaa tai älykkäämpää ihmistä kunnioiteta ja arvosteta omiensa piirissä. Valitettavasti tämä toteutuu tavan takaa myös kirkossa. Tässä Aamun Koiton numerossa paneudutaan profetiaan yhtäältä sanan perinteisessä, raamatullisessa merkityksessä, mutta myös sen kytkeytymisessä nykyaikaan. Profetia on tulevan näkemistä, ennustusta edessä olevista tapahtumista. Tämän päivän profetiat ja niiden tulkinnat rajoittuvat yleensä vain säähän tai talouteen. Monet raamatulliset profetiat sen sijaan ennustivat jostain ajallista merkittävämmästä, nimittäin Messiaan tulosta ja Uudessa testamentissa Kristuksen toisesta tulemisesta. Profeetta Jesaja ennusti Kristuksen syntymästä: “Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” (Jes. 7:14). Tämän profetian täyttymistä saamme tänäkin vuonna viettää pian alkavan paaston päätyttyä, Vapahtajamme syntymäjuhlana.

Kalenterivuoden vaihtuessa uuteen on tapana katsoa menneeseen ja tehdä suunnitelmia tulevasta. Menneen vuoden tapahtumia silmäilee arkkipiispa tämän lehden jo perinteisessä katsauksessaan. Tulevaisuuteen puolestaan suuntaa marraskuun kirkolliskokouksessa käsiteltävä kirkon strategia vuosille 2016–2020. Hallinnonuudistus, joka on taas kirkolliskokouksen asialistalla, on puhuttanut päättäjiä jo parinkymmenen vuoden ajan. Hyvä niin, sillä uudistuksia kannattaa harkita, koska ne ovat aina vaikeita ja seuraukset usein yllättäviä. Muutoksia vain muutoksen vuoksi ei kannata tehdä – edes kirkolliskokouksessa.

Beetlehemin luolassa syntynyt Kristus Vapahtaja osoittaa opetuksillaan meille pelastukseen johtavan elämän suuntaa. Hänen opetuksensa antaa meille turvan ja varmuuden tulevasta ja on iankaikkiseen elämään ohjaava strategia. Toivotan kaikille Aamun Koiton lukijoille siunattua Kristuksen syntymäjuhlaan johtavaa paastoa ja menestyksellistä alkavaa vuotta.

Piispa Arseni
5/2015