Pääkirjoitus | Juhlien vuosi

Kuluva vuosi on merkittävien juhlien vuosi kirkossamme. Valamon Kristuksen kirkastumisen luostari juhlii yhtäjaksoisen toimintansa 300-vuotista taivalta ja Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostari viettää puolestaan Heinäveden Palokissa olonsa 70-vuostisjuhlaa. Tiistaiseuratoiminta sai alkunsa Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunnan aloitteesta jo 130 vuotta sitten ja Valamon opisto perustettiin 30 vuotta takaperin.

Luostareihin keskitymme Aamun Koiton seuraavassa numerossa ja kasvatuksellisiin kysymyksiin syksyn ensimmäisessä lehdessä. Nyt kädessäsi oleva Aamun Koitto avaa näkymiä tiistaiseuratoiminnan historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Jo nimi "Tiistaiseura" herättää kysymyksiä. Miksi se kokoontuu juuri tiistaisin, ja voiko se kokoontua jonain muuna päivänä? Onko tiistaiseura kaikille avoin, vai "salaseura" johon ainoastaan ortodokseilla on mahdollisuus kuulua? Näihin kysymyksiin saat vastauksen kädessäsi olevasta uusimmasta Aamun Koitosta. Ja kuten lukemalla tätä numeroa havaitset, Tiistaiseura on todellakin mahdollisuuksien keidas, johon myös Sinä voit liittyä.

Tiistaiseuratyö, samoin kuin kaikki järjestötoiminta maassamme, on uuden kynnyksellä. Toimintaa on arvioitava ja tarvitaan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta nähdä uudistamisen tarve ja tarttua haasteeseen. Me kristityt emme saa olla esimerkki välinpitämättömyydestä, vaan toisistamme välittämisestä, ja siihen Tiistaiseura antaa meille hyvän kanavan.

Sortavalasta alkanut Tiistaiseuratoiminta kasvoi sodan jälkeen kirkon merkittävimmäksi järjestötyöksi ja on säilyttänyt, tosin ei toiminnan huippuvuosien mitoissa, asemansa. Sen keskiössä on jo yli sata vuotta ollut yhtäältä uskonnollisen tiedon ylläpitäminen ja lisääminen ja toisaalta lähimmäispalvelu. Tiistaiseuratyö on aitoa välittämistä.

Juhlavuodesta johtuen Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan tämän vuoden teemana on "Tiistaiseura - mahdollisuuksien keidas’! Tällä halutaan korostaa Tiistaiseuran joustavan toiminnan mallia: valintamahdollisuuksia on paljon ja lähtökohtana on aina paikallisuus, lähiympäristössä ilmenevä halu toimia ryhmänä ortodoksisilla etumerkeillä ja seurakuntatyötä tukien.

Tulevan Kristuksen ylösnousemusjuhlan ilossa kaikkia Aamun Koiton lukijoita tervehtien,

Piispa Arseni

Piispa Arseni