PÄÄKIRJOITUS | Juhlien kesä

Kesä on valon ja myös juhlien aikaa. Jokaisessa ortodoksisessa seurakunnassa ainakin yhden pyhäkön temppelijuhla vietetään kesäajalla. Myös luostarien keskeiset juhlat osuvat kesälle; Lintulassa Pyhän Kolminaisuuden juhla ja Valamossa sekä pyhittäjäisien Sergein ja Hermanin että Herran kirkastumisen juhlapäivä. Runsas kesäisten temppelijuhlien perinne juontuu ajalta, jolloin tšašounissa ei ollut lämmitystä ja kulkuyhteydet olivat huonot. Kesäinen juhlapäivä, praasniekka, antaa sukupolvesta toiseen mahdollisuuden kerätä hengellisiä voimia ja hengähtää hetkeksi monista töistä sekä tavata tuttuja.

Suomen kesän juhlat eivät rajoitu vain kirkollisiin juhlapäiviin. Paljon kävijöitä kokoavat myös pitäjäseurojen juhlat sekä erilaiset musiikki- ja muut taidetapahtumat. Oman kirkkomme keskeisin juhla tänä kesänä ja koko kuluvana vuonna on Lappeenrannassa järjestettävät ortodoksiset kirkkopäivät. Tämänkertaisen kokoontumisen teemana on ”Ihmisten kirkko”. Nimi viittaa kirkossa tapahtuvaan vapaaehtoiseen lähimmäisten auttamiseen. Järjestäjät toivottavat juhlille tervetulleiksi erityisesti kaikki seurakuntien kuorolaiset, kerhojen vetäjät, luottamushenkilöt ja muilla tavoin seurakuntaa työllään auttavat. Vapaaehtoisten kirkolle antaman ajan merkitystä ei voi rahalla mitata eikä siitä kyllin usein kiittää.

Ennen loman alkua on tapana tehdä suunnitelma ajan käytöstä. Turhan tiukkaa ohjelmaa ei itselle kannata tehdä, ettei loma mene suorittamiseksi. Kannattaa kuitenkin pistää loma-ajalle yhdeksi tavoitteeksi osallistua johonkin oman tai naapuriseurakunnan kesäisistä temppelijuhlista. Toiseksi on tarpeen jo nyt merkitä kalenteriin varaus ajalle 28.–30.8., jolloin saamme yhdessä viettää perinteisiä ortodoksisia kirkkopäiviä. Lappeenrannassa saamme kohdata toisemme ja muistaa Kristuksen sanat: ”missä kaksi ja kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään” (Mt. 18:20).

Tämän lehden teemana on taide. Taide sana viittaa taitoon tehdä. Taiteessa tarvitaan luovuutta, mikä puolestaan muistuttaa Luojasta, täydellisestä Taitajasta. Kirkon käyttöön tarvittava taide on monella tapaa vaativaa. Sen on edesautettava rukouselämää ja toimittava pelastukseen johdattajana. Esineellistä kirkkotaidetta saamme nähdä hiljattain uudelleen avatussa Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa. Sen kokoelmissa on merkittäviä kirkkotaiteen aarteita; ikoneja, sakraaliesineitä ja tekstiilejä. Olkoon myös oma museomme yksi tulevista, eikä ainoastaan kesän, vaan ympärivuotisista käyntikohteistamme.

Piispa Arseni
3/2015