Pääkirjoitus | Juhlien juhla

Hengellisen kevään, suuren paaston valmistusviikkojen ja paastonajan päättävä Vapahtajamme ylösnousemusjuhla on lähellä. Se on pitkän, liturgisesti poikkeuksellisen ja voimaa antavan aikajakson kukka ja hedelmä. Nyt meidän jokaisen on paikallaan miettiä, kuinka paasto tänä vuonna onnistui. Mitä tavoitteita alussa asetimme itsellemme ja mitä paastotaipaleen tuloksena saavutimme? Jos paasto ei rajoittunut ainoastaan ruokaan, vaan myös omaan käytökseemme tai kielteisiksi kokemiimme riippuvuuksiin, on sen vaikutuksesta hyötyä myös paastonajan jälkeen. Toivottavasti näin on tapahtunut monien kohdalla.
Tämänkertaisen Aamun Koiton teemana on ”Palveleva kirkko”. Palvelut määritellään yleensä suhteessa konkreettisiin tuotteisiin, jolloin niiden voidaan nähdä olevan ainakin osaksi aineettomia. Palvelut ovat prosesseja tai toimintasarjoja ja niitä kulutetaan tai koetaan samanaikaisesti kun niitä tuotetaan. Edellä kirjattu yleinen palvelun määrittely sopii hyvin myös kirkolliseen yhteyteen. Käyttäessään kirkon palveluja seurakuntalainen osallistuu itse palvelutapahtuman tuottamiseen, olipa kyse toimitukseen tai jumalanpalvelukseen, saatikka erilaisiin kirkollisiin toimintapiireihin osallistumisesta. Kirkko ei pakota eikä vaadi ketään vastaanottamaan sen tarjoamia palveluja, vaan kunnioittaa ihmisen vapaata tahtoa.
Kirkko tarjoaa meille elämän keskeisiin vaiheisiin Jumalan siunausta mysteerioitten eli sakramenttien kautta ja viikoittaiseen elämäämme voimme hakea voimaa jumalanpalveluksista. Kirkko antaa meidän itse valita ja päättää mitä näistä monista sen palveluista ja toimintamuodoista haluamme käyttää. Tarjonta on pienissäkin seurakunnissa laaja.
Pääsiäisenä kuultava sanoma Vapahtajan ylösnousemuksesta tuo elämäämme uuden ulottuvuuden, se antaa meille valoisan toivon ja luottamuksen siihen, että ristintie johti kuoleman kukistumiseen ja että se antaa mahdollisuuden tulevaan, iankaikkiseen elämään. Tästä sanomasta ja uskosta, joka toistuu ja uudistuu pääsiäisen jälkeen jokaisena sunnuntaina, Herran ylösnousemuksen muiston päivänä, on mahdollisuus löytää vastaus aikamme ihmisten hengelliseen etsintään ja hätään.

Piispa Arseni
2/2015