KOLUMNI | Tapahtukoon sinun tahtosi

Kristittyinä meitä kehotetaan luopumaan omasta tahdostamme. Miksi? Ainoastaan luopumalla omasta tahdostani minä voin kuulla selvästi sen, mitä ”toinen”, Jumala tai lähimmäinen, haluaa minulle sanoa enkä kuule pelkästään sitä, mitä minä itse haluan kuulla.

Ainoastaan luopumalla omasta tahdostani minä voin löytää oikeat ratkaisut elämässäni.

Ainoastaan luopumalla omasta tahdostani minä voin kasvaa täyteen mittaani ihmisenä.

Ainoastaan luopumalla omasta tahdostani minä voin tulla yhdeksi lähimmäiseni kanssa, syvästi ymmärrettynä: kaikkien ihmisten kanssa ja siten myös Jumalan kanssa.

Ainoastaan luopumalla omasta tahdostani minun elämästäni voi tulla meidän elämäämme, rakkauden ykseyttä Kristuksessa.

Seuraamalla omaa itsekästä tahtoani, jonka kautta vanha, itsekeskeinen ja itseriittoinen ihminen pyrkii jatkamaan tuhoavaa toimintaansa elämässäni, minä en pysty löytämään Jumalan tahtoa elämässäni enkä tulemaan yhdeksi kenenkään ihmisen kanssa saati sitten itse Jumalan kanssa. Itsekkyys vie minut pois Jumalan ja lähimmäiseni luota oman itsekkyyteni vankilaan, jota useimmat ihmiset kutsuvat ”vapaudeksi”, kun taas todellista vapautta on se, että minä Jumalan avulla pystyn unohtamaan itseni toisten tähden.

Markus Aroma, kirkkoherra
5/2015