KOLUMNI | Kuinka sielusi voi?

Sinä Herra olet saattanut kaikki olemattomuudesta olemiseen. Sinä olet kuvasi ja muotosi mukaan luonut ihmisen ja kaunistanut minut kaikenlaisilla lahjoillasi. Tehtävämme on kunnioittaa ja rakastaa toinen toistamme, jotta yksimielisesti tunnustaisimme Isää, Poikaa ja pyhää Henkeä.

Onko tämä kaikki edellä esitetty helpompi kirjoittaa kuin tehdä? Elämä on ehkä joskus sietämättömän vaikeaa. Parasta on tuolloin kääntää katse tämän maailman sijaan Jumalan valtakuntaan. On tärkeää olla hengellisesti kiinnostunut lähimmäisistään, on tärkeää kysyä kuinka Sinä voit tai paremmin sanoa: kuinka sinun sielusi voi? Näin meitä pyhät Isät neuvovat kysymään toinen toisiltamme. Kuunnella vastaus ja puntaroida sitä. Tietysti paimenet ovat esikuvia, mutta me kaikki voimme olla toisillemme sielunhoitajia.

Kaikkien ihmisten palveleminen on kristityn tehtävä. Yhteisössään hän elää kunnioittaen laillista esivaltaa. Hän antaa arvon vanhemmilleen, vanhuksille ja kaikille sielunpaimenille. Viha ei kuulu hänelle. Jokapäiväisessä elämässä lähimmäisiään rakastava ei käytä halventavia, toisia loukkaavia sanoja. Hän puhuu harkiten, ei kaikkea minkä tietää, vaan hyviä ja rakentavia asioita; ei huhuja levitellen vaan niitä hilliten; ei itseään kehuskellen vaan sopuisasti ja vaatimattomasti. Se, joka osoittaa rakkautta, saa osakseen rakkautta kunnioitusta ja arvostusta.

Jumalaa on alati ylistetty, me ylistämme häntä nyt, seuraavat sukupolvet tulevat ylistämään häntä, ja Jumalan valtakunnassa kaikuu ylistys iankaikkisesta iankaikkiseen. Rukouksessamme sielumme puolesta liittyy äärettömään pyhään saattoon, jossa menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä näkyvä ja näkymätön kirkko yhtyvät.

Lahjoita siis Jumala kanssamme rukoileville menestys elämässä, uskossa ja hengellisessä ymmärryksessä, että tulisimme osallisiksi Sinun pyhistä lahjoistasi sielun ja ruumiin pyhitykseksi ja jumalan kunniaksi.

Älä riko tai haavoita sieluasi, vaan lujita ja vahvista sitä. Pidä huoli itsestäsi, lähimmäisistä ja sairaista. 

Vt. Kirkkoherra Olavi Matsi
1/2016